Letní sezona 2x1 2019

cenik 2x0,52x0,5 léto

Venkovní kurty   22. 4. – 6. 10. 2019 – 24 týdnů

Čas Po - Pá 9-13 Po - Pá 13-22 So, Ne 9-22
Cena 180 Kc 200 Kc 180 Kc
Klubová cena 170 Kc 190 Kc 170 Kc
Stálá rezervace 150 Kc 170 Kc 150 Kc

Nevytápěná hala   22. 4. – 6. 10. 2019 – 24 týdnů

Čas Po - Pá 9-13 Po - Pá 13-22 So, Ne 9-22
Cena 260 Kc 260 Kc 260 Kc
Klubová cena 250 Kc 250 Kc 250 Kc

REZERVACE BLOCK 1x0,5
IMG_7111

LETNÍ SEZÓNA 2019

22. 4. 2019 – 6. 10. 2019

 • klubové karty DTJ Jinonice, permanentky
 • testovací centrum Babolat – zapůjčení raket
 • možnost zapůjčení nahrávacího stroje
 • tenisová škola, individuální tréninky


PROVOZNÍ PODMÍNKY HRANÍ TENISU V AREÁLU DTJ JINONICE

 • Pronájmem kurtu se rozumí čas včetně jeho úklidu.
 • Nezaplacenou rezervaci  je možné ze strany DTJ Jinonice 5 min před hodinou ZRUŠIT.
 • Náhradu celé hodiny lze poskytnou pouze pokud je tato hodina omluvena nejpozději 24 hodin předem.
 • Nárok na náhradu při stálé rezervaci lze uplatnit pouze v dané sezóně, nelze převádět hodiny ze zimní sezóny do letní sezóny a naopak.  Po uplynutí příslušné sezóny léto/zima nárok na náhradu zaniká.
 • Nepřízeň počasí nebo vliv jiných skutečností nezávislých na vůli DTJ Jinonice nezakládá objednavateli nárok na náhradu objednané služby.
 • Veškeré nezaplacené rezervace, kdy si klient objedná sportoviště a nedostaví se nebo svou rezervaci nezruší  ve stanovenou dobu nejpozději 24 hodin předem, jsou evidovány na recepci a DTJ Jinonice může požadovat jejich zaplacení.
 • Kreditem lze hradit služby poskytované v areálu DTJ Jinonice, minimální částka pro vložení na kredit je 100 Kč.
 • V areálu DTJ Jinonice mohou trénovat výhradně trenéři DTJ Jinonice. Ostatní trenéři pouze s výslovným písemným souhlasem od vedení DTJ Jinonice.

Naši partneři

 
MČ Praha 5

Praha

Cez nadace
pražske služby
Babolat