Tenisová škola

V areálu DTJ Jinonice působí profesionální trenéři.
Poskytujeme tenisovou školu pro děti od 5 let.
Nabízíme zapůjčení kompletního tenisového vybavení.

Naši trenéři

Letní sezóna 2020

Rozvrh hodin
20. 4. 2020 – 26. 6. 2020 a 7.9.2020 – 2.10.2020 – celkem 14 týdnů

Počet dětí ve skupině14 týdnů/1 hod
18 820 Kč
24 760 Kč
33 696 Kč
42 982 Kč

Kontaktní osoba:
Trenér p. Martin Kotýk
Tel.702 102 902

Platba

Platbu za TŠ je nutné uhradit nejpozději do 25. 5. 2020 v hotovosti na recepci DTJ Jinonice nebo převodem na účet DTJ č.ú. 221289936/0300 ČSOB
Do poznámky: jméno dítěte

Náhrady

  • Hodiny se odhlašují a hráči se omlouvají pouze na tel.721 690 670 (recepce) a to pouze písemně SMS zprávou, aby bylo možné doložit den a hodinu odhlášení. Pokud se tak nestane, hodina bude považována za neomluvenou a neodhlášenou.
  • Náhradu hodiny v rámci TŠ DTJ Jinonice lze poskytnout pouze, pokud je tato hodina omluvena SMS zprávou nejpozději 24 hodin předem (tzn. je-li trénink ve středu od 15 hodin, musí se hodina omluvit nejpozději v úterý do 15 hodin). V případě pozdního omluvení nemá hráč nárok na náhradu hodiny a hodinu platí jako by na ní byl.
  • Nárok na náhradu lze uplatnit pouze v příslušné tenisové sezóně.
  • Při nepřítomnosti některého z dětí ve skupinové hodině, která pro ostatní děti proběhne, se náhrada neposkytuje.
  • Náhrady při skupinovém tréninku se budou konat 1x za měsíc o víkendu při nahlášení minimálně dvou hráčů. Termín bude vyhlášen vždy týden dopředu.
  • Nepřízeň počasí nebo vliv jiných skutečností nezávislých na vůli společnosti nezakládá objednavateli nárok na náhradu objednané služby.
  • Poraďte se s našimi trenéry o ideální skladbě tréninku pro Vaše dítě.
  • Osvědčuje se kombinace sólových hodin a skupinového tréninku.