Tenisová škola

V areálu DTJ Jinonice působí profesionální trenéři.
Poskytujeme tenisovou školu pro děti od 5 let.
Nabízíme zapůjčení kompletního tenisového vybavení.

Naši trenéři

Zimní sezóna 2019/2020

Rozvrh hodin
7. 10. 2019 – 20. 12. 2019 a 6.1.2020 – 17.4.2020 – celkem 26 týdnů

Počet dětí ve skupině26 týdnů
122 100 Kč
211 700 Kč
38 762 Kč
46 968 Kč

Kontaktní osoba:
Trenér p. Martin Kotýk
Tel.702 102 902

Platba

Platbu za TŠ je nutné uhradit nejpozději do 31. 10. 2019 v hotovosti na recepci DTJ Jinonice nebo převodem na účet DTJ č.ú. 221289936/0300 ČSOB
Do poznámky: jméno dítěte

Náhrady

  • Hodiny se odhlašují a hráči se omlouvají pouze na tel.721 690 670 (recepce) a to pouze písemně SMS zprávou, aby bylo možné doložit den a hodinu odhlášení. Pokud se tak nestane, hodina bude považována za neomluvenou a neodhlášenou.
  • Náhradu hodiny v rámci TŠ DTJ Jinonice lze poskytnout pouze, pokud je tato hodina omluvena SMS zprávou nejpozději 24 hodin předem (tzn. je-li trénink ve středu od 15 hodin, musí se hodina omluvit nejpozději v úterý do 15 hodin). V případě pozdního omluvení nemá hráč nárok na náhradu hodiny a hodinu platí jako by na ní byl.
  • Nárok na náhradu lze uplatnit pouze v příslušné tenisové sezóně.
  • Při nepřítomnosti některého z dětí ve skupinové hodině, která pro ostatní děti proběhne, se náhrada neposkytuje.
  • Náhrady při skupinovém tréninku se budou konat 1x za měsíc o víkendu při nahlášení minimálně dvou hráčů. Termín bude vyhlášen vždy týden dopředu.
  • Nepřízeň počasí nebo vliv jiných skutečností nezávislých na vůli společnosti nezakládá objednavateli nárok na náhradu objednané služby.
  • Poraďte se s našimi trenéry o ideální skladbě tréninku pro Vaše dítě.
  • Osvědčuje se kombinace sólových hodin a skupinového tréninku.