Zimni sezona 2x1

cenik 2x0,52x0,5
Čas Po - Pá 9-13 Po - Pá 13-22 So, Ne 9-22
Cena 320 Kč 430 Kč 320 Kč
Stálá rezervace 300 Kč 410 Kč 300 Kč

Od 7. 10. 2016 je v hale nový povrch
– umělá tráva JUTA grass FAST TRACK 15.

Vstup pouze v čisté obuvi bez antuky.


REZERVACE BLOCK 1x0,5
IMG_7204

ZIMNÍ SEZÓNA 2017/2018

HALA 8. 10. 2018 – 21. 4. 2019
 • sleva na nákup zboží od firmy Babolat při rezervaci a jednorázové platbě na celou sezónu
 • testovací centrum Babolat – zapůjčení raket
 • možnost zapůjčení nahrávacího stroje
 • tenisová škola, individuální tréninky

PROVOZNÍ PODMÍNKY HRANÍ TENISU V AREÁLU DTJ JINONICE

 • Pronájmem kurtu se rozumí čas včetně jeho úklidu.
 • Nezaplacenou rezervaci  je možné ze strany DTJ Jinonice 5 min před hodinou ZRUŠIT.
 • Náhradu celé hodiny lze poskytnou pouze pokud je tato hodina omluvena nejpozději 24 hodin předem.
 • Nárok na náhradu při stálé rezervaci lze uplatnit pouze v dané sezóně, nelze převádět hodiny ze zimní sezóny do letní sezóny a naopak.  Po uplynutí příslušné sezóny léto/zima nárok na náhradu zaniká.
 • Nepřízeň počasí nebo vliv jiných skutečností nezávislých na vůli DTJ Jinonice nezakládá objednavateli nárok na náhradu objednané služby.
 • Veškeré nezaplacené rezervace, kdy si klient objedná sportoviště a nedostaví se nebo svou rezervaci nezruší  ve stanovenou dobu nejpozději 24 hodin předem, jsou evidovány na recepci a DTJ Jinonice může požadovat jejich zaplacení.
 • Kreditem lze hradit služby poskytované v areálu DTJ Jinonice, minimální částka pro vložení na kredit je 100 Kč.
 • V areálu DTJ Jinonice mohou trénovat výhradně trenéři DTJ Jinonice. Ostatní trenéři pouze s výslovným písemným souhlasem od vedení DTJ Jinonice.

Naši partneři

 
MČ Praha 5

Praha

Cez nadace
pražske služby
Babolat