Služby

Bar s občerstvením
Parkoviště
Prodej sortimentu Babolet
Dětské hřiště
Vnitřní sezení

Automatický nahrávací stroj
Firemní večírky
Venkovní sezení

Vyplétání raket
Tenisové turnaje
Klubové šatny

Wifi

V srpnu roku 1903 byl založen Svaz DTJ, který soustřeďoval 31 jednot, 1076 členů, 100 členek, 106 dorostenců a 130 žáků. Bylo uspořádáno první veřejné cvičení za účasti 180 cvičenců. V roce 1913 vznikl Mezinárodní soc. svaz pro tělesnou výchovu a sport, do něhož se svaz DTJ přihlásil v roce 1918.

Z původního sídla v Gentu v Belgii přesídlil později mezinárodní svaz do Prahy, což svědčí o významu DTJ na mezinárodním poli. První cvičení mezinárodního svazu se konalo pod názvem Dělnická Olympiáda v r. 1921 za účasti 22 314 cvičících. II. Dělnická Olympiáda byla v roce 1927 v Praze a III. ve Vídni.

Po roce 1930 došlo k dalšímu rozvoji DTJ, konaly se další Dělnické Olympiády, počet členů i jednotlivých jednot se zvyšoval. Po německé okupaci byla činnost DTJ obdobně jako jiných organizací zastavena. Činnost DTJ byla obnovena po r. 1945, její konec nastal v důsledku událostí po roce 1948, kdy jednotlivé DTJ, pokud se nerozpustily, byly zařazeny do „jednotné tělovýchovy“. K opětovnému obnovování DTJ došlo po roce 1990.

V srpnu roku 1903 byl založen Svaz DTJ, který soustřeďoval 31 jednot, 1076 členů, 100 členek, 106 dorostenců a 130 žáků. Bylo uspořádáno první veřejné cvičení za účasti 180 cvičenců. V roce 1913 vznikl Mezinárodní soc. svaz pro tělesnou výchovu a sport, do něhož se svaz DTJ přihlásil v roce 1918.